Ny forside

Skat

Skatten på arbejde skal ned på maks. 40 procent. Det vil gøre det mere attraktivt at arbejde, tage en uddannelse eller starte egen virksomhed. Liberal Alliance vil få skatten ned på maks. 40 procent ved at fjerne topskatten, forhøje beskæftigelsesfradraget og fjerne loftet over beskæftigelsesfradraget. Det betyder, at alle i arbejde – både folk med høj indkomst og folk med lav indkomst – vil få en skattelettelse.

Liberal Alliance vil blandt andet afskaffe registreringsafgiften, NOx-afgiften, arveafgiften, særskatten på pensioner og skat af fri telefon. Desuden skal selskabsskatten sættes ned til maks 12,5 procent. Når vi sænker skatten, skaber vi de forudsætninger for økonomisk vækst, som er nødvendige for velstand og dermed velfærd.

Mindre bureaukrati og mere for skattekronerne

Danmark har et af verdens dyreste offentlige systemer. Alligevel er kvaliteten mange steder meget dårlig, fordi pengene bliver brugt alt for ineffektivt. Vi bruger penge på meningsløse blanketter og endeløs kontrol. Det kan ikke passe. Liberal Alliance vil have mere for pengene. Vi vil gøre op med den herskende tendens til at kontrollere og lovgive sig ud af alle problemer. Vi vil sørge for, at skattekronerne bliver brugt på konkret service, ikke på bureaukrati.

Færre forbud og mere personlig frihed

Vi har skabt et Big Mother-samfund, hvor statens misforståede omsorg kvæler os i lovgivning og forbud. I forsøget på at komme terror, knivstikkerier og livsstilssygdomme til livs, skaber vi et ensrettet og kontrolleret samfund, hvor staten får alt for meget magt på bekostning af dig og mig. Liberal Alliance vil af med unødvendige love og regler, fordi vi mener, at mennesker i videst muligt omfang bør bestemme selv.

Gang i væksten

Velfærd forudsætter velstand. Med et støt stigende antal ældre er vi nødt til at få flere mennesker til at arbejde, hvis Danmark skal blive ved med at være et rigt land. Liberal Alliance vil sørge for, at det altid kan betale sig at arbejde, vi vil hæve tilbagetrækningsalderen, og vi vil gøre det lettere for dygtige udlændinge at komme til Danmark for at arbejde. På den måde vil der blive flere flittige hænder til at skabe den vækst, vi skal bruge til at opretholde velfærdssamfundet.

Indvandrere og flygtninge

Liberal Alliance ønsker alle udlændinge, der kan bidrage, velkommen. I overensstemmelse med dette skal alle indvandrere – det vil sige familiesammenførte udlændinge og udenlandsk arbejdskraft – være forpligtet til at købe privat sundhedsforsikring de første fem år i Danmark for overhovedet at få opholdstilladelse. Indvandrerne kompenseres for denne regel gennem skatten. Det vil gøre Danmark til et attraktivt land at investere, arbejde og leve i, så vi kan tiltrække virksomheder og højtuddannede indvandrere. Indvandring skal være baseret på selvforsørgelse.

Det er vigtigt, at vi skelner mellem indvandrere og flygtninge. I en globaliseret verden har Danmark et ansvar for verdens flygtninge, og vi skal tage imod de konventionsflygtninge, som vi er forpligtet til ifølge FN. Flygtningebegrebet skal dog redefineres, så Danmark tager imod mennesker, der reelt er personligt forfulgt, men ikke folk, der bare vil til Danmark for at få del i de danske velfærdskasser.

Udlændinge på midlertidigt ophold, der begår kriminalitet, skal udvises, efter de er dømt. Udlændinge på permanent ophold, der begår vold og andre grove forbrydelser, skal udvises, efter de er dømt.

Socialpolitik

Liberal Alliances socialpolitik handler om at inkludere de syge, de svage og de handicappede på arbejdsmarkedet og i samfundet frem for at opgive dem og parkere dem på sidelinjen med en fast ydelse.

Vi ønsker flere varme hænder og færre kolde bureaukrater i det offentlige system. Den offentlige sektor skal bruge færre ressourcer på kontrol og administration og flere ressourcer på direkte hjælp i forhold til de syge, de handicappede og de socialt udsatte.

Vi skal sikre de gamle en værdig alderdom. Mennesker er vigtigere end mursten, og på plejehjemmene skal plejen, maden og aktiviteterne opprioriteres. Vi skal lytte til de ældres ønsker og opmuntre og hjælpe dem til at fortsætte livet med de interesser og vaner, som de hidtil har levet med. Bureaukrati skal erstattes med menneskelig nærhed.